O aplikaciji

Aplikacija NGOe je namenjena beleženju aktivnosti in vrednotenju učinkovitosti in uspešnosti programov nevladnih organizacij na področju zdravja in socialnega varstva. Z njeno uporabo imajo organizacije zagotovoljene kvalitetne in zanesljive podatke v realnem času. Del podatkov pa je lahko odprt tudi za zainteresirano javnost. 

Projekti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO - Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023.

ngoe o projektu 1

Enostavnost

Aplikacija omogoča intuitiven, enostaven in varen zajem podatkov o opravljenih aktivnostih in preko prilagodljivih poročil zagotavlja preglednost podatkov o doseženih učinkih. Dostopnost in preglednost ključnih podatkov je v pomoč pri upravljanju, spremljanju in sprotnem vrednotenju ciljev organizacije.

ngoe o projektu 2 v2

Transparentnost

Aplikacija NGOe omgoča preglednost in primerjavo med sorodnimi organizacijami tudi glede na regijsko pokritost. Z razširitvijo uporabe in odprtimi podatki želimo okrepiti zaupanje v delovanje nevladnega sektorja.